Hôm qua chương trình thời sự dành hơn 15 phút nói về chiến lược cải tạo cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, sau đó là các tin về bão lũ... Continue Reading →