Search

before i forget me

on the life journey to minimize my contradictions

Why Social Enterprises?

Once a non-profit girl, I have now become a fan of social entrepreneurship. The core of a social enterprise lies in its application of business models to tackle urgent social and/or environmental issues.

Featured post

Dao’s Care & Khác – Kết hợp để sáng tạo

Đôi khi sáng tạo không có nghĩa là phải nghĩ ra một thứ hoàn toàn mới, mà là sự thông minh trong việc kết hợp những gì đang có để cấu tạo nên những thứ chưa có.  2 DNXH của... Continue Reading →

Reaching out – Câu chuyện của nghị lực và yêu thương

Trong chuyến đi IM Venture vừa qua, mình có cơ hội được giao lưu trực tiếp với anh Bình, đồng sáng lập DNXH Reaching Out. Anh Bình chia sẻ: “Mọi người hay nghĩ người khuyết tật là người bị khiếm... Continue Reading →

Ngẫm nghĩ chuyện tôm và rừng

Hôm qua chương trình thời sự dành hơn 15 phút nói về chiến lược cải tạo cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, sau đó là các tin về bão lũ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑