Why Social Enterprises?

Once a non-profit girl, I have now become a fan of social entrepreneurship. The core of a social enterprise lies in its application of business models to tackle urgent social and/or environmental issues.

Advertisements
Featured post

Ngẫm nghĩ chuyện tôm và rừng

Hôm qua chương trình thời sự dành hơn 15 phút nói về chiến lược cải tạo cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, sau đó là các tin về bão lũ đang tràn về cả nước (đặc biệt là các tỉnh miền Trung). Ngồi nghe và... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑